Hvorfor vælge vores kød?

Kalvekødet fra Bøgebjerggård bliver solgt til folk som går op i det de spiser. De vælger vores kød bl.a. fordi det er kød fra dyr der har meget høj dyrevelfærd.

Mens kalvene er ganske små kommer dyrlægen og bedøver kalvene. Derefter bliver de afhornet og tyrene bliver studet. Dyr uden horn er mindre farlige at håndtere og samtidig er de ikke så hårde ved hinanden. Studningen udføres bl.a. for at kalvene ikke skal være aggressive overfor hinanden. Begge ting bidrager positivt til dyrevelfærden.

Dyrene går på eng om sommeren, hvor de æder et varieret udbud af forskellige naturlige urter og græsser. Samtidig får de en masse sol og frisk luft, men har selvfølgelig mulighed for at gå i skygge og læ. Kvæg er flokdyr og nyder hinandens selskab og elsker at slappe af i solen og ”slå mave”.

Vores dyr er i stald om vinteren, hvor de går i store bokse med dybstrøelse, der altid er velstrøet. De inddeles i grupper efter størrelse og med god plads i boksene. Køer og kalve får masser af grovfoder, når de er på stald. Det er naturligt for en kalv at føle sig mæt. Det giver også roligere dyr, der ikke står og venter på at blive fodret, mere harmoni i stalden, med større dyrevelfærd til følge.

Grovfoderet, som er produceret i lokalområdet, kan bestå af raspede roer, frasorterede kartofler, majsensilage, græsensilage og halm. Foruden grovfoderet får de mindste kalve kraftfoder og alle kalve får naturligvis mineralblanding, for at sikre, de er godt forsynet med vitaminer og mineraler.

Dyrenes transporttid inden slagtning er på ca. 6 min. Vi går med kalven op i vores transporttrailer og kører den til slagteren. Mens kalven er i traileren, kontrollerer dyrlægen at alt er som det skal være. Derefter går Jesper med kalven igennem slagtegangen og slagteren afliver kalven, mens Jesper ser det går ordentligt til.

På den måde sikrer vi os at dyret har haft det godt til det sidste og samtidig sker aflivningen med absolut ingen stress. Når kalven har haft meget menneskelig kontakt er kalven vant til os og vi kender kalven.

Kort sagt: Velfærdskød, der er opvokset lokalt, slagtet lokalt, spist lokalt. Fra jord til bord, hvor vi bor.

Kontakt